Tin mới
Họ tên HUỲNH THIỆN ĐỨC
Năm sinh 1960
Chức vụ kinh doanh
Giới tính Nam
Email huynhduc09@gmail.com
Địa chỉ 91A/2 TRẦN HƯNG ĐẠO
Cơ quan công tác trung tâm thương mại CÁI KHẾ Cần Thơ
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà 07103 830043
Di động 0903849456
Công tác Học nghề
Năm bắt đầu 1980
Năm kết thúc 1987
Tại cơ quan / trường školní státek čáslav
Thuộc thành phố Čáslav
Chuyên ngành cơ khí kỹ thuật nông nghiệp
Thuộc chi hội Cần Thơ
Thông tin thêm
Đã có thẻ hội viên
Chưa có