Tin mới
Họ tên Lam Viet Dung
Năm sinh 1977
Chức vụ Pho phong
Giới tính Nam
Email Lamsaint@seznam.cz
Địa chỉ 52 ngo 643 Pham Van Dong
Cơ quan công tác Bo Cong Thuong
Địa chỉ cơ quan 54Hai Ba Trung, Ha Noi
Điện thoại cơ quan 0422205504
Điện thoại nhà 0438386938
Di động 0908008808
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 2004
Năm kết thúc 2009
Tại cơ quan / trường CZU
Thuộc thành phố Praha
Chuyên ngành Kinh te
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm
Đã có thẻ hội viên
Chưa có