Tin mới
Họ tên Bùi Thị Lan
Năm sinh 1953
Chức vụ Nghỉ hưu
Giới tính Nữ
Email buithilan53@yahoo.com
Địa chỉ Phong 503 chung cu 184 Hoang Quoc Viet, Cau Giay Ha Noi
Cơ quan công tác Sở Xây dựng Hà Nội
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà
Di động 0916145299
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1970
Năm kết thúc 1976
Tại cơ quan / trường Trưòng CVUT khoa xây dựng
Thuộc thành phố Praha
Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và Công nghiệp
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm
Đã có thẻ hội viên
Chưa có