Tin mới
Họ tên Nguyễn Quốc Huy
Năm sinh 1968
Chức vụ PGĐ
Giới tính Nam
Email nguyen.quochuy@live.com
Địa chỉ 250 D5, Phường 25, quận Bình Thạnh, TP HCM
Cơ quan công tác HAMASCO Ltd.
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà
Di động 0908033979
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1984
Năm kết thúc 2004
Tại cơ quan / trường CVUT Praha
Thuộc thành phố Praha
Chuyên ngành Máy
Thuộc chi hội Thành phố Hồ Chí Minh
Thông tin thêm HCMC
Đã có thẻ hội viên
Chưa có