Tin mới
Họ tên Cù Tuyết Anh
Năm sinh 1955
Chức vụ
Giới tính Không xác định
Email tuyeanhcu@yahoo.com.hk
Địa chỉ 168/192 Lê Trọng Tấn, ..., Hà Nội
Cơ quan công tác
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà
Di động 0904180149
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1973
Năm kết thúc 1985
Tại cơ quan / trường
Thuộc thành phố Olomouc
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm Đề nghị bạn bổ sung thông số về nơi c.tác, trường học, ngành tại Séc. Xin cảm ơn
Đã có thẻ hội viên
Chưa có