Tin mới
Họ tên Lưu Quang Bình
Năm sinh 1959
Chức vụ Chủ tịch HĐQT
Giới tính Nam
Email
Địa chỉ
Cơ quan công tác Cty CP Việt Hà, chi nhánh 2, Hà Nội
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà
Di động 0988893859
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1945
Năm kết thúc 1945
Tại cơ quan / trường
Thuộc thành phố
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Hà Tĩnh
Thông tin thêm
Đã có thẻ hội viên
Chưa có