Tin mới
Họ tên Nguyễn Công Ai
Năm sinh 1965
Chức vụ
Giới tính Nam
Email
Địa chỉ phòng 7.4, Mỹ Vinh, 250 Nguyễn Thị Minh Khai, F6, Q3, tp. HCM
Cơ quan công tác
Địa chỉ cơ quan KPMG
Điện thoại cơ quan 8219266
Điện thoại nhà 2911524
Di động 0908441528
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1982
Năm kết thúc 1988
Tại cơ quan / trường Kinh tế
Thuộc thành phố Bratislava
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Thành phố Hồ Chí Minh
Thông tin thêm
Đã có thẻ hội viên
Chưa có