Tin mới
Họ tên Phạm Xuân Ai
Năm sinh
Chức vụ
Giới tính Nam
Email
Địa chỉ 313 Hoàng Diệu, F6, Q4, tp. HCM
Cơ quan công tác
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà
Di động 0908871189
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1976
Năm kết thúc 1981
Tại cơ quan / trường Aero Praha
Thuộc thành phố
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Thành phố Hồ Chí Minh
Thông tin thêm
Đã có thẻ hội viên
Chưa có