Tin mới
Họ tên Ngô Quốc Anh
Năm sinh 1949
Chức vụ
Giới tính Nam
Email
Địa chỉ 110 Lô H, C.Xá Thanh Đa, F27, Q. Bình Thạnh, tp. HCM
Cơ quan công tác Nhà máy gạch SGN
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà 5566548
Di động 0903714016
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1967
Năm kết thúc 1973
Tại cơ quan / trường Viện KH
Thuộc thành phố Praha
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Thành phố Hồ Chí Minh
Thông tin thêm
Đã có thẻ hội viên
Chưa có