Tin mới
Họ tên Nguyễn Văn Anh
Năm sinh 1951
Chức vụ
Giới tính Nam
Email
Địa chỉ 88/3 Mạc Đĩnh Chi, F. Da Kao, Q1, tp. HCM
Cơ quan công tác Cty SGN Land
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà 8223870
Di động 0913903065
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1968
Năm kết thúc 1974
Tại cơ quan / trường Điện
Thuộc thành phố Bratislava
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Thành phố Hồ Chí Minh
Thông tin thêm
Đã có thẻ hội viên
Chưa có