Tin mới
Họ tên Bế Trường Thành
Năm sinh 0000
Chức vụ Nguyên Phó chủ tịch BCH - Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc
Giới tính Nam
Email betruongthanh@cema.gov.vn
Địa chỉ 80 Phan Đình Phùng - Hà Nội
Cơ quan công tác Ủy ban Dân tộc
Địa chỉ cơ quan 80 Phan Đình Phùng - Hà Nội
Điện thoại cơ quan 38437612
Điện thoại nhà
Di động 0913217611
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1945
Năm kết thúc 1945
Tại cơ quan / trường
Thuộc thành phố
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm
Đã có thẻ hội viên
Đã có