Tin mới
Họ tên Nguyễn Hưng Sơn
Năm sinh 1973
Chức vụ Sale Representative
Giới tính Nam
Email vietsectrade@email.cz
Địa chỉ
Cơ quan công tác VIETSECTRADE
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà
Di động
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1990
Năm kết thúc 1995
Tại cơ quan / trường VUT
Thuộc thành phố BRNO
Chuyên ngành Radiotechnika
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm
Đã có thẻ hội viên
Chưa có