Tin mới
Họ tên Hoàng Lê Tiến
Năm sinh 1954
Chức vụ Associate Head for Administration
Giới tính Nam
Email tien@ait.asia
Địa chỉ AIT P.O. Box 4, Klong Luang, Pathum Thani, 12120, Thailand
Cơ quan công tác Asian Institute Technologie (AIT)
Địa chỉ cơ quan AIT P.O. Box 4, Klong Luang, Pathum Thani, 12120, Thailand
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà 66 2 524 5325
Di động
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1971
Năm kết thúc 1977
Tại cơ quan / trường CVUT
Thuộc thành phố Praha
Chuyên ngành Kỹ thuật điện
Thuộc chi hội Thành phố Hồ Chí Minh
Thông tin thêm Chưa cung cấp ảnh
Đã có thẻ hội viên
Chưa có