Tin mới
Họ tên Nguyễn Vinh Quang
Năm sinh 1967
Chức vụ
Giới tính Nam
Email
Địa chỉ
Cơ quan công tác
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà
Di động
Công tác Công tác
Năm bắt đầu 1985
Năm kết thúc 1991
Tại cơ quan / trường SOU.E - Elektromont BRNO
Thuộc thành phố Brno
Chuyên ngành Điện kỹ thuật
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm Hội lưu học sinh trường tiếng Dub u Prachatice và trường điện SOU.E - Elektromont Brno khóa 1985 *Đề nghị bạn gửi ảnh và bổ sung các dữ liệu còn thiếu!!!
Đã có thẻ hội viên
Chưa có