Tin mới
Họ tên Nguyễn Hùng Sơn
Năm sinh 1973
Chức vụ Đại diện thương mại CH Séc
Giới tính Nam
Email
Địa chỉ
Cơ quan công tác VIETSECTRADE
Địa chỉ cơ quan 79 Vọng Hà, Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà
Di động 0989329585
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1990
Năm kết thúc 1996
Tại cơ quan / trường VUT Brno
Thuộc thành phố Brno
Chuyên ngành Radiotechnika
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm Bạn nên gửi bức ảnh khác tới do.honza@seznam.cz để thay ảnh trong hồ sơ. Xin cảm ơn
Đã có thẻ hội viên
Chưa có