Tin mới
Giải thưởng TỪ ĐIỂN CỦA NĂM 2020 (Cena SLOVNÍK ROKU 2020)

Ngày đăng: 05/02/2020 - 00:00:00

HỘI CÁC NHÀ PHIÊN DỊCH VÀ BIÊN DỊCH (Jednota tlumočníků a překladatelů, viết tắt: JTP) được thành lập năm 1990, bao gồm hơn 500 học giả nổi tiếng trong lĩnh vực dịch thuật chuyên nghiệp, các nhà từ điển học và giáo dục học, các nhà nghiên cứu lí luận dịch thuật học của Cộng hoà Séc, Xlôvakia và một số nước. JTP là thành viên của Liên đoàn Dịch giả Quốc tế (International Federation of Translators).

Hàng năm, kể từ năm 1993 JTP tổ chức các cuộc thi để bình chọn TỪ ĐIỂN CỦA NĂM. Hội đồng giám khảo bao gồm các nhà ngôn ngữ, từ điển học, khoa học có uy tín, đại diện các tổ chức dịch thuật, phiên dịch, các hội ngôn ngữ và các hội chuyên môn khác.
 
Trong số 45 tác phẩm được đề cử tham gia bình chọn TỪ ĐIỂN CỦA NĂM lần thứ 27 do Hội các nhà phiên dịch và biên dịch tổ chức, ngày 3. 2. 2020 Hội đồng giám khảo gồm các dịch giả chuyên nghiệp và các nhà chuyên môn thuộc nhiều lĩnh vực khác của Cộng hoà Séc và Cộng hoà Xlôvakia đã thảo luận và bình chọn GIẢI THƯỞNG TỪ ĐIỂN NĂM 2020 cho các tác phẩm:
 
1) Giải thưởng cao nhất: TỪ ĐIỂN CỦA NĂM 2020 (Hlavní cena SLOVNÍK ROKU 2020) thuộc về:
 
Ivo Vasiljev, Nguyễn Quyết Tiến: VELKÝ UČEBNÍ ČESKO-VIETNAMSKÝ SLOVNÍK  ĐẠI TỪ ĐIỂN GIÁO KHOA SÉC-VIỆT – trọn bộ 6 tập
NXB: Fornica Graphics – Osvěta – Nguyen Le Hoang, Praha 2013-2019. Kèm theo 20 000 Kč tiền thưởng từ JTP
 
2) Xếp thứ hai là: Radovan Garabík và tập thể: RETROGRÁDNY SLOVNÍK SÚČASNEJ SLOVENČINY. Slovné tvary na báze Slovenského národného korpusu.
VEDA, Bratislava 2018.
 
3) Xếp thứ ba là: Naděžda Blažíčková-Horová, Eliška Havlová: OLDŘICH BLAŽÍČEK.
Academia, Praha 2019.
 
Ngoài 3 giải thưởng nêu trên, một số tác phẩm khác đã nhận được giải thưởng và bằng khen của Hội đồng giám khảo.
 
LỄ TRAO TẶNG GIẢI THƯỞNG TỪ ĐIỂN NĂM 2020 sẽ được tiến hành vào ngày 15. 5. 2020 tại HỘI CHỢ SÁCH QUỐC TẾ, tổ chức tại Cung „Průmyslový palác“ Praha.
 
Bạn đọc có thể truy cập thêm các thông tin tại:
 
 

Nguồn tin: BBT


Xem tin theo ngày: